Anna-Maija siirtyi virallisesti eläkkeelle vuonna 2017 ja hän on sen jälkeen tehnyt osa-aikaisesti sekä työnohjaustyötä (yksilö- ja ryhmäohjauksia) että muutamia työelämän kehittämishankkeita. Työt ovat keskittyneet johtamistyön kehittämiseen, johtoryhmätyöskentelyyn, muutosprosesseihin ja rekrytointiprosessien tukemiseen. 

Joukon toiminta on painottunut sosiaalitutkimusta ja työllisyyttä käsittelevien julkaisujen kirjoittamiseen ja toimittamiseen, samoja aihepiirejä käsitteleviin luentoihin ja alustuksiin sekä yliopistollisten opinnäytteiden tarkastamiseen ja väitöskirjojen ohjaamiseen. Vain vähäinen osa Joukon toiminnasta näkyy Emma Palvelut Oy:n liikevaihdossa.

Löydät tarkempaa tietoa Anna-Maijan toiminnasta valikosta Anna-Maija.

Löydät tarkempaa tietoa Jouko toiminnasta valikosta Jouko ja Joukon blogi.