JULKAISUJA VUODESTA 1996; NIIDEN JÄLKEEN ON JULKAISUT 1968 - 1996

2020

KAJANOJA, JOUKO

Rovamo oli vihaisin. Kommentti Kimmo Sarjen Pertti Rovamon haastatteluun. Kulttuurivihkot 5/2020.

KAJANOJA, JOUKO

Perusturva tarvitsee pikaisia koronamuutoksia. Kansan Uutiset 21.5.2020.

KAJANOJA, JOUKO

Vesittääkö koronakriisi hallituksen tulevaisuusinvestoinnit. Kanava 2/2020. 

2019 

PENTIKÄINEN, SINI & KAJANOJA, JOUKO

Punavihreä asiakirja oli aikaansa edellä mutta kaipaa jo täsmennyksiä. Kansan Uutiset 16.11.2019

KAJANOJA, JOUKO

Minne työvoimapolitiikka menee? Kuntalehti 21.10.2019

KAJANOJA, JOUKO

Onko Rinteen hallitus historiallinen käänne? Kansan Uutiset 176.8.2019.

KAJANOJA, JOUKO

Minne työvoimapolitiikka menee? Hallitusohjelman kirjaukset ovat epämämääräsiä. Kansan Uutiset 13.9.2019.

KAJANOJA, JOUKO

Vapaaehtoistoiminta ja sosiaalinen pääoma. Sini Hirvonen & Satu Puolimatka (toim.): Vapaaehtoistoiminnan arvo. Kansalaisareenan julkaisuja 2/2019. Helsinki: Kansalaisareena ry.

KAJANOJA, JOUKO

Prekaarius muokkaa työelämää. Talous & yhteiskunta 1/2019, 72-73.

2018

KAJANOJA, JOUKO

Esipuhe ja tietolaatikkoja työvoimapolitiikan määrärahoista ja työttömyyden kustannuksista. Teoksessa Jouko Kajanoja (toim.): Työllisyyskysymys. Helsinki: Into Kustannus.

KAJANOJA, JOUKO

Työtakuu. Teoksessa Jouko Kajanoja (toim.): Työllisyyskysymys. Helsinki: Into Kustannus.

KAJANOJA, JOUKO

Lisää pohdintaa perustulosta. Yliopisto-lehti 1/2018.

2017

ALAJA, ANTTI & KAJANOJA, JOUKO

Paltamo Full Employment Experiment in Finland: A Neo-chartalist Job Guarantee Pilot Program? Teoksessa Michael J.Murray& MathewForstater (toim.): The Job Guarantee and Modern Money Theory. London: Palgrave Macmillan.

KAJANOJA, JOUKO

Työvoimapolitiikan tulevaisuuden näkymät. Ydin 3/2017, 61-65.

KAJANOJA, JOUKO

Työtakuu uuden työllisyyspolitikan avaimena. Peruste 7.6.2017.

KAJANOJA, JOUKO

Osallistumistulo. TVYtter 3/2017

2016

KAJANOJA, JOUKO

Aktiivinen kansalaistoiminta – avain hyvään yhteiskuntaan? Peruste 5.10.2016.

KAJANOJA, JOUKO & LAKKALA, KEIJO

Sosialismi sosiaalisena omistuksena. Peruste 1-2/2016, 72-81.

KAJANOJA, JOUKO                  

Sosiaalipolitiikka. Historia, nykytila ja tulevaisuus. Helsinki: Kansan Sivistystyön Liitto.

KAJANOJA, JOUKO & EERO YRJÖ-KOSKINEN

(toim.) Hajoaako Unioni? Kirjoituksia EU:n kohtalon kysymyksistä. Helsinki: Into Kustannus.

2015

KAJANOJA, JOUKO

Kumppanuusyhteiskunta. Kansalaisyhteiskunnan verkkolehti 4.6.2015.

KAJANOJA, JOUKO

Rakenteelliset uudistukset ja inhimillinen ja sosiaalinen pääoma. Kansantaloudellinen aikakauskirja 111 (2), 241-244.

PERKIÖ, JOHANNA & KAJANOJA, JOUKO

Perustulo ja uusi työllisyyspolitiikka. Teoksessa Mikko Jakonen & Tiina Silvasti (toim.): Talouden uudet muodot. Helsinki: Into.

2014

KAJANOJA, JOUKO

Vaihtoehtoiset tavat ymmärtää hyvinvointia ja sen suhdetta talouteen. Teoksessa Riitta Särkelä & Aki Siltaniemi & Päivi Rouvinen-Wilenius & Heikki Parviainen & Eija Ahola (toim.): Hyvinvointitalous. Helsinki: SOSTE.

KAJANOJA, JOUKO

Paltamon kokeilu nuorten työllistämisen mallina. Teoksessa Gretschel, Anu & Paakkunainen, Kari & Souto, Anne-Mari & Suorpää, Leena (toim.): Nuorisotakuun arki ja politiikka. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, Julkaisuja 150.

HAGFROS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO & KOMU, MERJA
The Virtuous Circle of the Welfare State Revisited. Working papers 54/2014. Helsinki: Kela Research Department 

KAJANOJA, JOUKO & TAIPALE, KAARIN
(toim.): Euroopan mahdollisuus. Helsinki: Into Kustannus.

2013 

KAJANOJA, JOUKO

Kirjoittaja teoksessa Kokko, Riitta-Liisa; Nenonen, Tellervo; Martelin, Tuija; Koskinen, Seppo (toim.) (2013): Työllisyys, terveys ja hyvinvointi - Paltamon työllistämismallin vaikutusten arviointitutkimus 2009-2013. Hankkeen loppuraportti. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 18/2013.

KAJANOJA, JOUKO

Työllistettyjen käsityksiä Paltamon työllistämiskokeilusta. Raportti on luettavissa osoitteessahttp://www.thl.fi/paltamo /Julkaisuja 

KAJANOJA, JOUKO

Hyvinvointiteoria ja hyvinvointivaltio – Len Doyalin ja Ian Goughin teoria universaaleista tarpeista. Teoksessa Juho Saari, Sakari Taipale ja Sakari Kainulainen (toim.): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. A Tutkimuksia 38.

2012

KAJANOJA, JOUKO & HAGFORS, ROBERT

Sosiaalimenot, sosiaalinen pääoma ja hyvä kehä. Teoksessa Antti Alaja (toim.): Kriisikierteestä hyvän kehään. Helsinki: Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 4/2012.

NENONEN, TELLERVO & KAJANOJA, JOUKO

Paltamon Työtä Kaikille –kokeilun prosesseja, haasteita ja onnistumisia 2009–2012. Työllisyys, terveys ja hyvinvointi. Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus 2009–2013. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 74/2012.

KAJANOJA, JOUKO

Vad avspeglar finlandssvenskarnas starka sociala kapital? In Jukka Surakka & Markku T. Hyyppä (ed.): Social delaktighet. Arcada Publikation 1/2012. Helsingfors: Arcada.

HONKANEN, PERTTI & KAJANOJA, JOUKO

Steps towards Basic Income – Case Finland. Paper presented in the 14thBien Congress in München 14 - 16.9.2012

2011

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO & KOMU, MERJA

Sosiaalipolitiikka ja sosiaalinen kestävyys. Teoksessa Anneli Pohjola & Riitta Särkelä (toim.): Sosiaalisesti kestävä kehitys. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

KAJANOJA, JOUKO & HAGFORS, ROBERT

Hyvän kehä sosiaalipolitiikan ytimenä. Teoksessa Tuija Kotiranta & Petteri Niemi & Raili Haaki (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta. Helsinki: Gaudeamus.

KAJANOJA, JOUKO & PERKIÖ, JOHANNA

Perustulostako pelastus? Teoksessa Mika Rönkkö (toim.): Toisenlaisen maailman manifesti. Helsinki: Into Kustannus Oy.

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO

Hyvän kehän teoria. Teoksessa Juho Saari (toim.): Hyvinvointi. Helsinki: Gaudeamus.

2010

KAJANOJA, JOUKO

Sosiaalinen pääoma, terveyspolitiikka ja syrjäytymisen kustannukset / Social Capital Health Policy and the Social Exclusion. Teoksessa Päivi Rouvinen-Wilenius & Pirjo Koskinen- Ollonqvistn (toim.): Vastine rahalle – kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen / Value for Money – The Cost-Effectiveness of Health Promotion. Helsinki: Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2010

KAJANOJA, JOUKO & KAUHANAN, MERJA & TIAINEN, PEKKA

Uusi suunta työllisyyspolitiikkaan. Teoksessa Heikki Taimio (toim.): Hyvinvointivaltion suunta – nousu vai lasku? Helsinki: Työväen Sivistysliitto TSL.

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO

Hyvän kehän teoria ja sosiaaliset mahdollisuudet. Teoksessa Heikki Hiilamo & Juho Saari (toim.): Hyvinvoinnin uusi politiikka. Johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A Tutkimuksia 27.

KAJANOJA, JOUKO

Hyvinvointivaltio tarvitsee uuden suunnan. Helsinki: Vasemmistofoorumi. Peruste 2/2010.

KAJANOJA, JOUKO

Taloudellisen maailmankuvan muunnelmia. Teoksessa Marjatta Bardy & Sanna Parrukoski (toim.): Hyvinvointi ilmastonmuutoksen oloissa? Keskusteluavauksia tulevaisuusvaliokunnalle. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2010.

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO

Welfare State and Social Sustainability. An application of SEM and SOM in a virtuous circle environment. Helsinki: The Social Insurance Institution of Finland. Online working papers 15/2010.

KAJANOJA, JOUKO & KAJANOJA, ANNA-MAIJA

Sosiaalinen pääoma. Osviitta. Työohjauksen ammattilehti. 1/2010

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO

Hyvän kehän hypoteesi. Teoreettista taustaa ja empiiristä arviointia. Helsinki: Kela. Nettityöpapereita 12/2010.

KAJANOJA, JOUKO & KAJANOJA ANNA-MAIJA

Sosiaalinen pääoma ja kokemuksia yhteisöllisyyden rakentamisesta. Helsinki: Kauppalehti, Johtamisen käsikirjat 1/Maaliskuu 2010, 7.1, pp. 1-27.

KAJANOJA, JOUKO

Mallin prosessiarviointi. Teoksessa Riitta-Liisa Kokko & Pirjo-Liisa Kotiranta (toim.): Työllisyys, terveys ja hyvinvointi. Paltamon työllistämismallin arviointitutkimus 2009-2013. I osaraportti. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010

2009

KAJANOJA, JOUKO & KIVELÄ, SIRKKA-LIISA & RITAKALLIO, VELI-MATTI

Pensions, Health and Long-term Care. Annual National Report 2009. www.soscialprotection.eu/Finland - asisp Annual Report 2009.

KAJANOJA, JOUKO & KIVELÄ, SIRKKA-LIISA

Asisp Comment on the Member States' autumn 2009 reports on the implementation of their National Reform Programmes, Finland. www.soscialprotection.eu/Finland - asisp comment on the 2009 Implementation Report 2009.

KAJANOJA, JOUKO & SIMPURA, JUSSI

Yhdistys 1990-luvulta 2000-luvulle. Teoksessa Risto Jaakkola & Sakari Kainulainen & Keijo Rahkonen (toim.) Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan. Sosiaalipoliittinen yhdistys 1908 – 2008. Helsinki: Edita 2009.

KAJANOJA, JOUKO

Kokemuksia yhteisöllisyyden rakentamisesta. Johtamisen kymmenen käskyä. Teoksessa Jukka-Pekka Heikkilä & Harri Hyyppä & Risto Puutio (toim.) Yhteisön lumo. Systeemisiä kytkeytymisiä. Oulu: Metanoia Instituutti.

KAJANOJA, JOUKO

Measuring social development. In Mikko Perkiö (toim.): Perspectives to Global Social Development. Tampere: Tampere University Press, 2009.

KAJANOJA, JOUKO

Sosiaalinen pääoma: yhteisöllisyyden paluuta vai henkistä väkivaltaa. Yhteiskuntapolitiikka 2009 (1).

2008

KAJANOJA, JOUKO

Hyvinvointivaltio vahvistaa sosiaalista pääomaa. Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsaus 2008 (2): 31-34.

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA JOUKO

Toimeentuloturva investointina sosiaaliseen pääomaan. Julkaisussa Pentti Arajärvi ja Riitta Särkelä (toim.): Leipää ja lämpöä. Näkökulmia sosiaalisturvan uudistamiseksi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 2008.

KAJANOJA, JOUKO

EU ja sosiaalipolitiikka. Kirjoitus Vasemmistoliiton EU-politiikkaa käsittelevässä julkaisu. 2008.

KAJANOJA, JOUKO

Suomalaisten hyvinvointi. Yhteiskuntapolitiikka 2008 (4).

2007

KAJANOJA, JOUKO

Tutkimus kansalaisten tasolta. Diakonian tutkimus aikakauskirja 2007, (2): 168-171.

KAJANOJA, JOUKO

Perusturvan pulmat ja uudistamisen vaihtoehdot. Yksi Riitta Särkelän ja Anne Erosen toimittaman kirjan kirjoittajista. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2007.

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO

Welfare state, social capital and protection against risks. Risk and Rationalities Conference, Queens' College, Cambridge, 29th - 31 March 2007. http://www.kent.ac.uk/scarr/events/rrcontext.htm

KAJANOJA, JOUKO

Sosiaalipolitiikan näkökulma hyvinvointivaltion tulevaisuuteen. Futura 2007: (1): 35-39.


KAJANOJA, JOUKO

Syrjäytymisen kustannuksista. Diakonia 2007; (1): 16–17. 

2006

HEIKKILÄ, MATTI & MOISIO PASI & RITAKALLIO, VELI-MATTI & BRADSHAW, JONATHAN & KUIVALAINEN SUSAN & HELLSTEN KATRI & KAJANOJA, JOUKO
Poverty policies, structures and outcomes in the EU 25. Report for the Fifth European Round Table on Poverty and Social Exclusion, 16–17 October 2006, Tampere. Helsinki: Stakes, 2006.

HONKANEN, PERTTI & KAJANOJA, JOUKO
Vähimmäisturvan kehityksestä ja kehittämisestä. Rapautumaan päästetylle kansalaisten vähimmäisturvalle kaivataan uutta kehittämisohjelmaa. Talous & Yhteiskunta 2006; (3): 36–41.

2005

KAJANOJA, JOUKO
Hyvinvointi ja hyvinvointivaltio – Len Doyalin ja Ian Goughin hyvinvointiteoria. Julkaisussa: Juho Saari (toim.): Hyvinvointivaltio. Suomen mallia analysoimassa. 2. korjattu painos. Helsinki: Yliopistopaino Kustannus, 2005: 93–121.

KAJANOJA, JOUKO
Hyvinvointivaltio hyvinvoinnin mittareilla arvioituna. Kytkin 2005; (3): 9–14.

KAJANOJA, JOUKO
Hyvä lapsuus – avain menestyvään kansantalouteen? Julkaisussa: Takala, Pentti (toim.): Onko meillä malttia sijoittaa lapsiin? Helsinki: Kela, 2005: 234–247.

KAJANOJA, JOUKO
Kolmen luukun asiakkaat. Sosiaaliturva 2005; 93 (6): 4–5.

KAJANOJA, JOUKO
Koulutus pitää yhteiskunnan koossa. Aikuiskoulutuksen maailma 2005; (2): 10–12.

KAJANOJA, JOUKO
Köyhyyspolitiikka tuottaa köyhyyttä? Sosiaaliturva 2005; 93 (16): 24–25.

KAJANOJA. JOUIO
Mitä on hyvinvointi? Kuntapuntari 2005; (3): 3–8.

KAJANOJA, JOUKO
Toimeentulotuen parannus pahensi köyhyysongelmaa? Julkaisussa: Syvärinen, Katja & Kaakkurinniemi, Tapani (toim.) Kohti punaista planeettaa. Työ, demokratia ja globalisaatio -hankkeen loppuraportti. Helsinki: Kansan Sivistystyön Liitto, 2005: 65–70.

KAJANOJA, JOUKO
Varhaisen syrjäytymisen talous. Varpu 2005: 38 B: 26–27.

2004

HAGFORS, ROBERT & KAJANOJA, JOUKO & KANGAS, OLLI
Sosiaalivakuutuksen laajuudesta, taloudesta ja oikeutuksesta. Julkaisussa: Hellsten, Katri & Helne Tuula (toim.) Vakuuttava sosiaalivakuutus? Helsinki: Kela, 2004: 284–307.

2003

KAJANOJA, JOUKO
Luottamusta etsimässä. Janus 2003; 11 (2): 156-160.

KAJANOJA, JOUKO
Nykyinen kannustinpolitiikka lisää rakenteellista työttömyyttä ja haittaa taloutta? Julkaisussa: Kananen, Pentti & Salonen-Soulié, Ulla (toim.): Kannustavan sosiaaliturvan haaste. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 5, 2003: 37-48.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointi. Julkaisussa: Helne, Tuula & Julkunen, Raija & Kajanoja, Jouko & Laitinen-Kuikka, Sini & Silvasti, Tiina & Simpura, Jussi: Sosiaalinen politiikka. Helsinki: WSOY, 2003: 215-239.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalipolitiikka ja talousteoria. Julkaisussa: Helne, Tuula & Julkunen, Raija & Kajanoja, Jouko & Laitinen-Kuikka, Sini & Silvasti, Tiina & Simpura, Jussi: Sosiaalinen politiikka. Helsinki: WSOY, 2003: 183-213.

KAJANOJA, JOUKO
Talouspolitiikan kolme kohtalon kysymystä. Julkaisussa: Allén, Tuovi & Karhu, Matti (toim.) Pennejä taivaasta? Talouspolitiikkakoulutusta 25 vuotta. Helsinki: Sitran julkaisusarja 255, 2003: 298-310.

2002

KAJANOJA, JOUKO & SIMPURA, JUSSI
Sosiaalisen pääoman lupaukset. Julkaisussa: Kajanoja, Jouko & Kiander, Jaakko & Voipio, Iikko B. (toim.) Tutkimus ja talouspolitiikka. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 33, 2002: 161-181.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma ja yhteiskunnalliset jaot. Julkaisussa: Piirainen, Timo & Saari, Juho (toim.) Yhteiskunnalliset jaot ? 1990-luvun perintö? Helsinki: Gaudeamus, 2002: 160-178.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalisten normien taloudellinen merkitys. Esimerkkeinä syrjäytyminen ja päivähoito. Julkaisussa: Ruuskanen, Pertti (toim.) Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002: 181-199.

KAJANOJA, JOUKO
Theoretical bases for the measurement of quality of life. Julkaisussa: Gullone E, Cummins RA, eds. The universality of subjective well-being indicators. A multi-disciplinary and multi-national perspective. Social Indicators Research Book Series, Volume 16. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002: 63-80.

2001

KAJANOJA, JOUKO
Huono-osaisuuden hinta. Julkaisussa: Irmeli Järventie & Hannele Sauli (toim.): Eriarvoinen lapsuus. Porvoo: WSOY, 2001: 193-208.

KAJANOJA, JOUKO
Yhteiskuntasuunnittelun pitkä marssi - tiensä päässä? Yhteiskuntasuunnittelu 2001; 39 (1): 82-88.

2000

KAJANOJA, JOUKO
Inhimilliset ja sosiaaliset voimavarat tietoyhteiskunnassa. Talous & Yhteiskunta 2000; 28 (1): 32-36.

KAJANOJA, JOUKO
Oppiminen sekä inhimillinen ja sosiaalinen pääoma. Julkaisussa: Ulrica Gabrielsson (toim.): Laatuyhteiskunta. Helsinki: Tutkijoiden ja kansanedustajien seuran julkaisuja 2, 2000: 49-51.

KAJANOJA, JOUKO
Social capital and economic efficiency. Julkaisussa: Jouko Kajanoja & Jussi Simper (toim.): Social capital - global and local perspectives. Helsinki: Government Institute for Economic Research, VATT-publications 29, 2000: 41-46.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma ja kolmas sektori. Hyvinvointikatsaus 2000; (1): 21-24.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma ja talouden tehokkuus. Julkaisussa: Jouko Kajanoja & Jussi Simpura (toim.): Sosiaalinen pääoma: globaaleja ja paikallisia näkökulmia. Helsinki: Stakesin raportteja 252, 2000: 57-64.

KAJANOJA, JOUKO
Syrjäytymisen hinta. Julkaisussa: Heikkilä M, Karjalainen J, toim. Köyhyys ja hyvinvointivaltion murros. Helsinki: Gaudeamus, 2000: 233-249.

1999

KAJANOJA, JOUKO
Comment on elements of an ideal urban policy. Julkaisussa: Niskanen E, Voipio IB, eds. Seminar on urban economic policy. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-muistioita 41, 1999: 39-42.

KAJANOJA, JOUKO
Globalisaatio, työelämä ja syrjäytyminen. Julkaisussa: Kosonen P, Simpura J, toim. Sosiaalipolitiikka globalisoituvassa maailmassa. Helsinki: Gaudeamus, 1999: 142-166.

KAJANOJA, JOUKO
Lasten päivähoidon talous. Yhteiskuntapolitiikka 1999; 64: 158-168.

KAJANOJA, JOUKO
Lasten päivähoito investointina. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-tutkimuksia 50, 1999.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma. Julkaisussa: Reino Hjerppe & Seija Ilmakunnas & Pirkko Valppu & Iikko B. Voipio (toim.): Hyvinvointivaltio 2000-luvun kynnyksellä. VATT-vuosikirja 1999. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 28: 2, 1999: 275-288.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalisen pääoman merkitys. Social capital. Kuopio: Snellman-instituutti, Series B 42, 1999.

KAJANOJA, JOUKO
Syrjäytyminen, työvoiman tarjonta ja työllisyys. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-keskustelualoitteita 211, 1999.

1998

KAJANOJA, JOUKO
Hyvinvointivaltion tuottava rooli. Julkaisussa: Hjerppe R, Mäkelä P, toim. Tehokkaampaan julkiseen talouteen. VATT-vuosikirja 1998. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 25, 1998: 167-175.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma - sosiaalinen murros talousajatteluun? Tiedepolitiikka 1998; 23 (4): 15-22.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointivaltio. Julkaisussa: Kajanoja J, Simpura J, toim. Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 24, 1998: 45-51.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma. Yhteiskuntapolitiikka 1998; 63: 36-49.

KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalisen pääoman lyhyt historia. Julkaisussa: Jouko Kajanoja & Jussi Simpura (toim.): Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 24, 1998: 37-44.

SIMPURA, JUSSI & KAJANOJA, JOUKO
Sosiaalinen pääoma - talous valtaamassa sosiaalisen vai sosiaalinen talouden? Julkaisussa: Jouko Kajanoja & Jussi Simpura (toim.): Sosiaalinen pääoma. Käsite ja sen soveltaminen sosiaali- ja talouspolitiikassa. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-julkaisuja 24, 1998: 7-11.

1997

KAJANOJA, JOUKO
Hyvinvointivaltio investointina inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-keskustelualoitteita 144, 1997.

KAJANOJA, JOUKO
Kommunikatiivisuus ja marxismi. Julkaisussa: Jukka Heiskanen (toim.): Marx ja villi länsi. Helsinki: Demokraattinen Sivistysliitto, 1997: 77-98.

1996

KAJANOJA, JOUKO
Kommunikatiivinen yhteiskunta. Puheenvuoro hyvinvointivaltiosta. Helsinki: Tammi, 1996. (Väitöskirja.)


JULKAISUJA VUODESTA 1968 VUOTEEN 1995

Luettelo sisältää asiantuntijana ja tutkijana kirjoittamani julkaisut. Siitä siten puuttuvat kaikki enemmän tai vähemmän puoluepoliittiset puheenvuorot ja kirjoitukset, joita julkaistiin ministeri- ja puoluejohtajakaudellani. Niitä on runsaasti, kirjoitin sellaisia luultavasti viikoittain. Listassa ei siten myöskään ole esimerkiksi Kirjayhtymän vuonna 1985 julkaisemaa kirjaa ”Vallankumous ja 10 000 ääntä” eikä kirjoituksiani vasemmistolaisen työväenliikkeen kansallisissa ja kansainvälisissä kokoomajulkaisuissa noina vuosina. Lisäksi listasta puuttuvat kaikki aikakausilehtien haastattelut.

Kaupunkisuunnittelun ideologiat. Arkkitehti vol. 65:5, 51-52, 1968.

Yhdyskunnan ohjaus ja mallit. Rakennustekniikka 5:12, 646-648, 1968.

Social and Economic Research at the Helsinki City Planning Office and Researchers Role in Planning. Seminar on Finnish Arch­itecture and Urban Planning 21.8-4.9.1968. Seminaarijulkaisu. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1969, 43-48.

Yhdyskunnan toimintojen formaaliset sijoittelumallit. Hel­singin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosaston toimin­nallisia sel­vityksiä 1/1969. Sosiologian Pro Gradu tutkielma.

Suunnittelun arvot. Teekkari, s. 6-9, 1/1969.

Äyhönjärven pientaloaluetutkimus. Yhdessä Hannu Kuokkasen kans­sa. Moniste. Rauman kaupunki 1969, 1-32.

Onko rakennustekniikka poliittista. Rakennustekniikka vol. 5:10, 539-540, 1969.

The Social Scientist and Town Planning. Teoksessa Seminar on Finnish Architec­ture and Urban Planning elo-syyskuu 1969. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1970.

Suunnittelumallit tehostavat suunnittelua. Suomen kunnallislehti vol. 55:2, 15-17,  1970.

Miksi suunnitelmista tiedotetaan muttei keskustella. Suomen kunnat vol. 49:17, 964-966, 1970.

Information on Plans. Teoksessa Seminar on Finnish Architecture and Urban Planning 24.8-4.9.1970. Valtion paina­tuskes­kus. Helsinki 1971.

”Suunnitteludemokratiasta” demokratian suunnitteluun. Yhteiskun­ta­suunnittelu, vol. 9:3, 4-6, 1971.

Tiedottaminen, tarvetutkimukset ja suunnittelu. Esitelmä Etelä-Poh­janmaan kesäyliopistossa 17.6.1971. Yhteiskuntasuunnittelu, vol. 9:3, 38-42, 1971.

Isokenkäisten maa, Yhdyskuntasuunnittelun taustavoimat. Yhdessä Kirsti Auvisen ja muiden kanssa. Helsinki: Otava, 1971.

Administration on Communal Land-Use Planning and Democracy. Teoksessa Seminar on Finnish Architecture and Urban Planning 23-28.8.1971. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1972.

Valta ja sen vaikutukset maankäytön suunnittelussa. Esitelmä Demo­kratia ja suunnittelu seminaarissa 28.11.1971. A-Lehti, s. 5-6, 1/1972.

Yhdyskuntasuunnittelu Suomessa. Esitelmä seminaarissa Yhteiskun­ta ja suunnittelu, Kajaani 26-30.6.1972. Yhteiskuntasuunnittelun seuran seminaarijulkaisu. Helsinki 1972.

Ihmisen lähiympäristön muuttuminen tutkimusten valossa. Esitelmä Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskuksessa 1.2.1972. Monis­te 1972.

Tutkimus kunnallisen suunnittelun koordinoinnista. Kirjallisuus­tut­kimuksen osaraportti 20.3.1972. Helsingin seudun yhteis­kunta­tutki­muksen neuvottelukunta, moniste 1972.

Lausunto kaavoitus- ja rakennusasiain neuvottelukunnan suunnit­telu­organisaatiojaoston ehdotuksesta uudeksi kaavoitusjärjes­telmäksi, 8.4.1972. Kaavoitus- ja rakennusasiain neuvottelukun­ta, moniste. 1972.

Tiedon salaaminen yhteiskuntasuunnittelun esteenä. Esitelmä seminaa­rissa Tiedon tuotanto ja käyttö suunnittelussa 15.4.1972. Yhteiskun­tasuunnittelun seura, moniste. 1972.

Tutkimus kunnallisen suunnittelun koordinoinnista. Osaraportti suun­nittelujärjestelmien inventoinnista 12.6.1972. Helsingin                      seudun yhteiskuntatutkimuksen neuvottelukunta, moniste 1972.

Saneerataanko Helsinki? Arkkitehti, vol. 69:1, 19-20, 1972.

Mihin tutkimustoiminta tulisi suunnata ja miten. Esitelmä Suomen kaupunkiliiton järjestämässä kaupunki­keskustojen suunnitte­lusemi­naarissa 2-4.10.1972. Moniste 1972.

Research on the Interrelationship of Physical Planning with Economic, Social and Cultural Plans, Trends and Factors. Esitel­mä. ECE/UN Con­ference, Urban and Regional Research. Dublin, Ireland 23-30.10.1972.Moniste 1972.

Maankäytön vaikutuksesta liikenteeseen taajama-alueilla. Parla­men­taarisen liikennekomitean tilaama selvitys 30.11.1972. Monis­te 1972.

Pääkaupunkiseutu elinympäristönä. Esitelmä Helsingin seudun kesäyli­opiston seminaarissa Pääkaupunkiseudun kaupungistumisen syistä ja seurauksista 28-30.8.1972. Pääkaupunkiseudun yhteis­työtoimikunnan julkaisuja A 2 / 1973.

Keskustelua kokonaisvaltaisesta suunnittelusta länsimaissa. Yhteis­kuntasuunnittelu vol. 11:1, 43-48, 1973.

Yhdyskuntakustannukset. Kaavoitus- ja rakennusasiain neuvottelu­kunnan tilaama selvitys 20.3.1973. Moniste 1973.

Regionalforskningens organisation i Finland. Yhdessä Heikki Eskelisen kanssa. NordREFO - Information om regionalpolitik och regi­onalpoli­tisk forskning i Norden vol. 4:4, 4-7, 1973.

Kaavatalous ja kaavoitus. Suomen kunnallislehti vol. 58:6, 58-59, 1973.

Itä-Suomen työpaikka- ja väestötavoitteet. Esitelmä. Itä-Suomen V maapäivät 7-8.3.1974. Moniste 1974.

Behovet att regionalisera arbetsstatistiken. Yhdessä Antti Tuuran kanssa. Esitelmä. Nordiska seminariet om arbetsmarknads­statistik, Hyvinkää 6-8.11.1974. Moniste 1974.

Kymmenen kysymystä suunnittelusta. Yhteiskuntasuunnittelu vol. 13:1, 1-5, 1975.

Työpaikka- ja väestösuunnitetyön menetelmät. Esitelmä. Suomen kau­punkiliiton järjestämä valtion keskushallinnon suunnitelmia sekä väliportaan ja kuntasuunnittelun kysymyksiä käsittelevä kurssi Hy­vinkäällä 13-15.1.1975. Moniste 1975.

Tietojärjestelmät yhteiskuntasuunnittelun osana. Esitelmä oi­keusmi­nisteriön lainsäädäntöosaston koulutusseminaarissa 26.3.197. Moniste 1975.

Krav, som samhällspolitiken ställer på befolknings-, arbets­krafts- och utbildningsprognoser. Esitelmä. Nordisk seminar om prognoser 28-30.10.1975. Moniste 1975.

The Problem of Aggregation in Location Models. Teoksessa A.Karl­qvist, L.Lundqvist, F.Snickars (toim.): Dynamic Allocation of Urban Space. Westmead: Saxon House, 1975.

Maassamuuton ohjaus. Teoksessa Koivukangas, Narjus ja Sivula (toim.): Muuttoliikesymposium 1975. Siirtolaistutkimuksia A 4. Siir­tolaisins­tituutti. Turku 1976.

Käytettävissä olevien työvoimavarojen kehitys vuoteen 1990, Kirja, Valtioneuvosto 1975.

Demokratisk planering och den statliga planeringsbyrokratin.  Teoksessa J.P.Roos-Heikki Riikonen (toim.): Alternativ plane­ring. Möj­lighet för demokratisk planering. Joensuun korkeakoulun monistesarja A tutkimuksia ja selvityksiä. Joensuu 1976.

Maaseudun tulevaisuus. Esitelmä. Maa- ja metsätalouspoliittinen seminaari 21-22.2.1976. VIII Jyväskylän talvi. Moniste. 1976.

Harjoitetun energiapolitiikan ja esitettyjen ennusteiden arvi­ointi. Esitelmä Energia ja ympäristö -seminaarissa 11.5.1976 Espoon kaupun­kiopistolla. Seminaarijulkaisu. Ympäristönsuojelu­neu­vosto ja Pääkau­punkiseudun yhteistyövaltuuskunta, 1976.

Aluesuunnittelu Suomessa. Yhteiskuntasuunnittelu vol. 14:4, 3-5, 1976.

Yhteiskuntasuunnittelu ja aluepolitiikka. Turun ylioppilaslehti, s. 6-7, 14/1976.

Teollisuuden sijoittumiseen vaikuttavat tekijät. Esitelmä Tek­nillisten tieteiden akatemian järjestämässä seminaarissa 17.2.1977. Tutkimus ja tekniikka, s. 9-10, 6/1977.

Työvoimapolitiikan keinot ja tavoitteet. Esitelmä valtioneuvos­ton järjestämässä Talouspoliittisessa konferenssissa 5-6.9.1977 Korpilammella. Valtion painatuskeskus. Helsinki 1977.

Maaseutu rahoituskohteena. Esitelmä Maaseudun rakennuskulttuuri­päi­villä 10-11.10.1977 Helsingissä. Konferenssijulkaisu 1977.

Pääomien ohjailusta. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, Katsaus vol. 6:1, 23-31, 1978.

Joukkotyöttömyys 1980-luvulla. Esitelmä kongressissa Työväenliike 1980-luvun haasteiden edessä 3-4.2.1979. XI Jyväskylän talvi. Kong­ressijulkaisu 1979.

Investointien ohjaus. Teoksessa Jarmo Laine (toim.): Rakennepo­litiikan suunta. Kansankulttuuri. Pori 1979.

Asuntojen rahoituspolitiikan uudistamisen tarve ja mahdollisuu­det. AH-uutiset, s. 12-13,  2/1979.

Valtakunnan tason suunnittelun puutteiden ja virheiden vaikutuk­set. Esitelmä Kriminaalipoliittisessa seminaarissa 30.7-2.8.1979 Lappeen­rannan kesäyliopisto. Moniste 1979.

Kuntatason rahoitusneuvottelutarve ja kuntien etuoikeuslausun­not. Esitelmä Suomen kaupunkiliiton asuntopoliittisilla neuvot­telupäivillä 3.12.1979 Espoossa. Moniste 1979.

Asuntorahoituksen ongelma, sidottaisiinko asuntolainat indek­siin? Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, Katsaus vol. 8:3, 9-13, 1980.

Miten kunnat voivat rahoittaa puutteellisesti asuvien vähäva­raisten asuntotuotannon. Esitelmä sosiaalijohdon neuvottelu­päivillä 21.3.1980. Moniste 1980.

Suunnittelun painotus tulevaisuudessa. Esitelmä valtiovarain­minis­teriön suunnittelusihteeristön neuvottelupäivillä 10.6.1981. Moniste 1981.

Asuminen - yhteiskunnan tuen suuntautuminen perheille. Esitelmä Asuntokonferenssissa Finlandia-talolla Helsingissä 1.9.1981. Moniste 1981.

Työvoimaresurssit ja sijainninohjaus. Esitelmä ISOJAKO-teolli­suus­kongressissa Sotkamossa 24.9.1981. Moniste 1981.

Työllisyys ja työvoimapolitiikka. Esitelmä työvoimaministeriön pii­ripäällikköpäivillä 2.11.1981. Moniste 1981.

Miten käy kouluja käyneiden. Esitelmä erityiskoulutettujen työmark­kinoita käsitelleessä työvoimaministeriön seminaarissa 3.12.1981. Moniste 1981.

Työttömyyden kuva. Esitelmä työvoimaministeriön piiripäällikkö­päivillä 26.4.1982. Moniste 1982.

Tulevaisuudenkuva Neuvostoliitosta eli mitä sen tilalle on syntymässä. Raportti kauppa- ja teollisuusministeriön rahoitta­masta tutkimuksesta. Moniste 1991.

Haittaako vai edistääkö hyvinvointivaltio talouden tehokkuutta? Kansantaloudellinen aikakauskirja, vol. 90:4, 427 - 439, 1994.

Lisääkö hyvinvointivaltio hyvinvointia? Vertaileva tutkimus OECD-maista. Janus, vol. 3:4, 373 - 398, 1995.