Jouko Kajanoja, s. 23.12.1942

 Tutkinnot ja oppiarvot:

 • ylioppilas Tehtaanpuiston yhteiskoulu, Helsinki 1961
 • ekonomi Helsingin kauppakorkeakoulu 1967
 • valtiotieteen maisteri Helsingin yliopisto 1969
 • valtiotieteen tohtori Helsingin yliopisto 1996
 • dosentti Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitoksella 2000 –

 Työkokemus:

 • Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosaston tutkija 3/1966 -6/1969
 • Yleiskaavaosaston tutkimustoimiston päällikkö 6/1969 - 1/1972
 • Helsingin seudun yhteiskuntatutkimuksen neuvottelukunnan kunnallisen suunnittelun koordinointia koskeneen tutkimuksen tutkija 1/1972 - 6/1972
 • Sisäasianministeriön kaavoitus- ja rakennusosaston tutkimus- ja kehittämistoimiston päällikkö 7/1972 - 8/1973
 • Valtioneuvoston kanslian suunnitteluosaston suunnittelusihteeri 9/1973 - 12/1975
 • Kehitysaluerahasto Oy:n varatoimitusjohtaja 1/1976 - 1/1979
 • Asuntohallituksen rahoitusosaston päällikkö 1/1979 - 3/1981
 • Valtioneuvoston jäsen, työvoimaministeri 3/1981 - 12/1982
 • Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja ja pääsihteeri 1/1983 - 11/1989
 • Yhteisyritys Lenartin varatoimitusjohtaja Pietarissa 12/1989 - 6/1991
 • Tutkija, kauppa- ja teollisuusministeriön tilaama tutkimus Neuvostoliiton valtioiden kehitysnäkymistä 7/1991 - 1/1992
 • Väitöskirjan valmistelu Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella 2/1992 - 7/1996
 • Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija 1.8.1996 alkaen
 • Määräaikainen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen hallintojohtaja 1.4.2000 – 30.6.2002
 • Valtion taloudellisen tutkimuskeskus, johtava tutkija 2002 - 2003
 • Kansaneläkelaitoksen tutkimusosasto, yhteiskuntatutkimuksen päällikkö 1.5.2003 - 29.2.2008 ja ma. osastopäällikkö 2006 - 2008
 • Emma Palvelut Oy 1.3.2008 -

 Jatkokoulutus:

 • Helsingin kaupungin toimistopäällikköseminaari 1969
 • Salzburg Seminar in American Studies entitled: ”Urban Planning” 1969
 • Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutus Teknillisessä korkeakoulussa 1969 - 1970
 • Course on Urban and Regional Planning in Glagow 1971
 • Liikkeenjohdon täydennyskoulutus LIFIM 1977 – 1978
 • Hyvinvointipalvelujen ja sosiaalihuollon talouden täydennyskoulutusohjelma, Helsingin yliopisto 1994
 • Sitran järjestämä talouspolitiikka 2000+ -ohjelma 2002
 • Organisaatiodynamiikan ja konsultaatiotyön syventävä koulutusohjelma, Metanoia Instituutti 2002 – 2003

 Muu kotimainen kokemus:

 • Valtioneuvoston kanslian asettaman aluepoliittisen tutkimuksen työryhmän puheenjohtaja (Aluepoliittisen tutkimuksen sisältö ja järjestäminen, Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 1974:7),
 • Valtioneuvoston kanslian asettaman työvoiman tarjonnan valtakunnallista ja alueittaista kehitystä selvittäneen työryhmän puheenjohtaja (Käytettävissä olevien työvoimavarojen kehitys vuoteen 1990, Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 1975:10),
 • Ympäristönsuojeluneuvoston luonnonvarain käytön suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää selvittäneen projektiryhmän puheenjohtaja (Luonnonvarojen käytön suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmän arviointi, moniste 1975, 1-35),
 • Työvoimaneuvoston puheenjohtaja 1981 - 1982,
 • Siirtolaisasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja 1981-1982,
 • Sosiaalipoliittisen yhdistyksen esimies 2000 - 2003.

                                          *                    *                    *

 • Yhteiskuntasuunnitteluseuran hallituksen jäsen 1969-1974, varapuheenjohtaja 1971-1972,
 • Tilastokeskuksen sosiaali-indikaattorityöryhmän jäsen 1973-1975,
 • Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen 1973-74,
 • Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan sijainninsuunnittelutoimikunnan jäsen 1974-1976,
 • Valtioneuvoston asettaman tietojärjestelmäkomitean jäsen 1971-1975,
 • Asuntoneuvoston asunnontarvejaoston jäsen 1973-1975,
 • Ympäristönsuojeluneuvoston luonnonvarainjaoston jäsen 1973-1975,
 • Asuntoneuvoston jäsen 1975-1978,
 • Valtioneuvoston työpaikka- ja väestösuunnitetoimikunnan jäsen 1976-1979,
 • Kuopion asuntomessutoimikunnan jäsen 1976-1977,
 • Kainuu-neuvottelukunnan varapuheenjohtaja 1977-1980,
 • Valtioneuvoston asettaman sijainninohjausneuvottelukunnan jäsen 1977-1979,
 • Kansaneläkelaitoksen lisätyn hallituksen jäsen 1977-1987,
 • Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen valtuuskunnan jäsen 1978-1982,
 • Sosiaalietuuksien tasoa ja verotusta selvittäneen ministeriryhmän jäsen 1981,
 • Talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsen 1981-1982,
 • Alue- ja yhdyskuntapoliittinen ministerivaliokunnan jäsen 1981-1982,
 • Presidentin valitsijamies 1982,
 • Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 1985-1991,
 • Helsingin kaupunginvaltuuston varajäsen 2009 – 2012 sekä sosiaalilautakunnan jäsen 2009 – 2012 ja sosiaali- ja terveyslautakunnan 2013 jäsen.

                                           *                    *                    *

 • Kaavoitus- ja rakennusasiain neuvottelukunnan pysyvä asiantuntija 1971-1973,
 • Parlamentaarisen liikennekomitean pysyvä asiantuntija 1972-1973,
 • Valtioneuvoston asettaman Helsingin seudun kasvutekijätutkimusta valvovan toimikunnan pysyvä asiantuntija 1974-1976,
 • Alue- ja yhdyskuntapoliittisen ministerivaliokunnan pysyvä asiantuntija 1977,
 • Aluepoliittisen neuvottelukunnan pysyvä asiantuntija 1977-1980,
 • Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sosiaalisesti kestävän kehityksen jaoston jäsen 2000-2002,
 • Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan hyvinvointivaltio ja tasa-arvo -jaoston asiantuntijajäsen 1999-2001,
 • Luentosarjoja, vastaväitöksiä, väitöskirjojen esitarkastuksia, lisensiaatin tutkimusten sekä pro gradu –tutkielmien tarkistuksia useissa yliopistoissa, referee-lausuntoja tutkimushakemuksista, tieteellisistä artikkeleista ja tutkimusjulkaisuista,
 • Dosentuuri Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella 2000 –,
 • Osallistuminen alustajana ja järjestäjänä lukuisiin kotimaisiin yhteiskuntatieteellisiin seminaareihin ja tieteellisiin työkokouksiin vuodesta 1994,
 • Työyhteisöjen kehittäminen valmentajana ja kouluttajana yhteistyössä useiden yritysten ja liikelaitosten kanssa
 • Kirkon sosiaalifoorumin jäsen 2008 - 2009.
 • Työttömien valtuuskunnan ihmisoikeustyöryhmän jäsen vuodesta 2008
 • VVT (Vapaus Valita Toisin ry.) hallituksen jäsen vuodesta 2016, varapuheenjohtaja vuodesta 2019
 • HYVAn (Hyvinvointivaltion vaalijat ry.) hallituksen jäsen vuodesta 2006 - 2016
 • STKL:n (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry.) toimeentuloturvatyöryhmän jäsen vuodesta 2008 - 2009
 • STKL:n ja SOSTE:n sosiaalibarometrityöryhmän jäsen 2002 - 2008
 • Vasemmistoliiton Perusturvan ja perustulon (2010 – 2011), Punavihreän hyvinvointivaltion työryhmän (2012 -2013) ja Talous- ja työllisyyspoliittisen työryhmän (2013 – 2015) puheenjohtaja

 Kansainvälinen kokemus:

 • ECE:n kaupunki- ja aluetutkimuksen seurantajärjestelmän Suomen edustaja (focal point) 1972-1973 ja Suomen delegaation johtaja asiaa käsitelleessä konferenssissa Dublinissa 23-30.10.1972,
 • Suomen edustajana OECD:n sosiaali-indikaattoreita tutkivassa työryhmässä Pariisissa 1973-1974,
 • Suomen edustajana YK:n Euroopan alueellisia väestökehityskysymyksiä käsitelleessä konferenssissa Genevessä 1975,
 • Suomen edustajana ECE:n kunnallisen, väliportaan ja valtakunnallisen suunnittelun yhteyksiä käsitelleessä konferenssissa Helsingissä 1975,
 • Suomen edustajana OECD:n seminaarissa ”Julkiset muut kuin maatalouteen kohdistuvat toimenpiteet maaseutualueilla” Pariisissa 18-22.9.1978,
 • Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja (työministerit) 1981 – 1982,
 • Osallistuminen OECD:n ja Euroopanneuvoston työministerien kokouksiin 1981 – 1982,
 • Member of Universal Access and Independent Living Expert Goup and of Social Inclusion Expert Groupof AGE- the European Older People´s Platform2010-2012
 • Osallistuminen alustajana ja järjestäjänä lukuisiin kansainvälisiin yhteiskuntatieteellisiin konferensseihin ja tieteellisiin työkokouksiin vuodesta 1994.