Helvi Anna-Maija Kajanoja s. 16.10.1948

Tutkinnot 

 • Kauppatieteiden maisteri 2005 (Ekonomi), Johtaminen ja organisaatiot pääaineena, Vaasan yliopisto
 • Nuorisotyön tutkinto (Sosionomi), 1973, Tampereen yliopisto
 • Ylioppilas 1969, Etelä-Espoon Yhteiskoulu

Merkittäviä koulutuksia 

 • Peili- prosessin valmentaja, Integro Oy 2016
 • Narratiiviset menetelmät koulutusohjelma 2007 (Lauri Heikkilä)
 • Organisaatiodynamiikan ja konsultaatiotyön syventävä koulutusohjelma 2001 - 2002, Metanoia Oy (Organisaatiokonsultti FINOD)
 • Konsultointivalmennusohjelma 1990 - 1992, Pohto
 • Konsultatiiviset ja toiminnalliset menetelmät henkilöstön kehittämisessä 1999, Tampereen yliopisto
 • Esseepaja ja sen jatkoseminaarit 1998, Oriveden opisto
 • NLP- kursseja mm. 1993, 1994 ja 1995, Helsingin yliopisto
 • Työelämän aikuiskouluttajien ja henkilöstökouluttajien didaktisen teorian kurssit 1982 - 83, Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Helsingin yliopisto
 • Ryhmätyön teoria 1 ja 2, 1977 Helsingin Yliopisto
 • Luovan toiminnan kurssi, 1973, Kalevan Nuorten liitto
 • Puhetaidon opistolinjan kurssi 1969, Suomen Puheopisto

Ruotsin kieli: 

 • Pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurikeskus Tukholmassa, kesällä 1993
 • Uppsalan yliopisto, kesällä 1994
 • Åbo Universität, Ahvenanmaa kesällä 2006

Englannin kieli: 

 • Linguarama: Stratford-upon-avonissa, kesällä 1995
 • Kielikoulu: Dublinissa kesällä 1996
 • Työväen Akatemia: kesällä 1997
 • Helsingin kauppakorkeakoulu: English Presentations, syksyllä 2000 ja keväällä 2002
 • Cambridge Academy of English: Professional Eglish, kesällä 2001

Saksan kieli: 

 • Universität Bielefeld: kesällä 2000

Osaaminen 

 • Muutosprosessien kokonaisvaltainen konsultointi ja valmennus muutoksiin: erityiskokemusta fuusioprosesseista
 • Johtamis- ja esimiestaitojen valmennus: mm. johtoryhmätyöskentely, palaverikäytännöt, kehityskeskustelut, palautteen antaminen, yhteistoiminnan organisointi, ohjaus- ja opastustaidot, rekrytointi, perehdyttäminen ja sen organisointi
 • Visio- ja strategiatyön ohjaus
 • Työyhteisöjen kehittämisprosessien ohjaus 
 • Esimeisten ja asiantuntijoiden työnohjaus- ja coaching
 • Kouluttajien ja kehittäjien mentorointi
 • Tiimityön organisoinnin ohjaus ja tiimivalmennus
 • Oppimisprosessien organisointi ja koulutussuunnittelu 
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaus ja coaching
 • Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen
 • Kouluttajakoulutus: erityisesti yhteistoiminnallinen oppiminen
 • Ryhmätyöskentelyn ja yhteistoiminnallisuuden kehittäminen
 • Toiminnalliset menetelmät oppimisessa 
 • Työkokemus 

Oma yritys, Emma Palvelut Oy 1999 - 

 • •joka on monipuolisesti verkostoitunut eri alojen kehittämistyötä tekevien asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa 
 • •työkenttänä erityisesti julkishallinnon organisaatiot ja kolmas sektori (järjestöt)
 • •viime vuosina erityisesti muutoshankkeiden luotsaus (fuusiot), johdon, esimiesten, työyhteisöjen ja tiimien ohjausprosessit yhteistyössä esimiesten kanssa

Emma Palvelut OY:n asiakkaita mm. 

SYKE Suomen Ympäristökeksus, HSY, HSL, YTV: liikenne, seutu- ja ympäristötiedot, yhteiset palvelut, HKL, Helb, RHK, Finroad (IHME), Ramboll Finland; Ensi - ja turvakotien liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Nuori Suomi ry; Vanhusten palvelutaloyhdistys ry; Kansanterveyslaitos, Helsingin yliopiston kirjastolaitos, Oikeustieteellisen tiedekunnan kirjasto, Opiskelijakirjasto ja tiedekuntien kirjastonjohtajat, Suomen ympäristökeskus, Keva, Espoon kaupungin ympäristö - ja tekninen toimiala, Espoon Leppävaaran sosiaali- ja terveyskeskus, Kela Lohja, Kela Saukkola, Lohjan kaupunki, (lukioiden rehtorit), Kuntaliitto, Janakkalan kunta, Kokkolan kaupunki...

Osakkaana (1/3) yrityksessä, Kokonainen Kehittämispalvelu Oy  1991- 1998 

 • •koulutus- ja henkilöstön kehittämistyötä 

Asiakkaita mm.

Espoon kaupunki, kaupunginkanslia, koulutustoimisto 1975 - 1991 

 • •henkilöstökoulutuksen suunnittelu- ja toteutustehtävät eri nimikkeillä

Espoon kaupunki, sosiaalitoimisto, lastensuojeluosasto 1973- 1975 

 • •lastensuojelutarkkaaja ja nuorisovalvoja
 • •nuorten tukihenkilökoulutuksen alullepanija ja organisaattori

Muuta toimintaa 

 • •Organisaatiodynamiikka ry:n jäsen, hallituksessa 2006 - 2007 
 • •Henry:n työnohjausjaoksen aktiivijäsen 2. vetäjä 2007 - 2008 
 • •Julkishallinnon kouluttajat ry:n jäsen,hallituksessa 1980 - 1989 
 • •Papinniityn päiväkoti, 1979 perustajajäsen ja johtokunnan jäsen vuoteen 1986 
 • •Metanoia - ryhmän jäsen 2002 - 
 • •Suomen työnohjaajat ry:n jäsen
 • •Suomen Caoching yhditysken jäsen
 • •Espoon kaupunki: Ammattikoulujen johtokunta, 1 valtuustokausi 1980-luivulla
 • •Espoon kaupunki: Joukkoliikennelautakunta, 1 valtuustokausi 1980-luivulla
 • •YTV: liikennelautakunta, 1 valtuustokausi 1980-luivulla 
 • •Espoon Auto Oy: hallitus, 2 vuotta, 1980-luivulla 
 • •Yhdyskuntatyön neuvottelukunta 1970-luvulla

•Avoin Naisten korkeakoulu: Villa Salinin hoitokunnan jäsen 1980- luvulla