Olen kauppatieteiden maisteri ja sosionomi. Olen työurani alussa, ensimmäiset 15 vuotta, toiminut lastensuojelun työntekijänä, toimistosihteerinä ja koulutussuunnittelijana Espoon kaupungilla. Sen jälkeen perustimme kahden kollegani kanssa Kokonainen Kehittämispalvelu Oy- nimisen koulutus- ja kehittämistyötä tekevän yrityksen joka oli aluksi Espoon kaupungin henkilöyritys jonka puitteissa saimme virkavapaata – emme muuta tukea. Kokonainen Kehittämispalvelu Oy teki työtä pääasiassa julkishallinnon yrityksille. Vuonna 1999 perustin Emma Palvelut Oy:n jonka puitteissa olen tehnyt monipuolisesti HR- ammattilaisen työtä. Olen toiminut alalla lähes 40 vuotta.

Viime vuosina olen työskennellyt pääasiassa muutos- ja fuusioprosessien mitä moninaisimmissa tehtävissä johdon ja esimiesten tukena. Nyt eläkkeelle jäätyäni pääosa työstäni on esimiesten ja johtoryhmien työnohjausta/coutsausta , työyhteisöjen kehittämisprosesseja mm. Peili- työkalua käyttäen. 

Mielestäni dialogiin perustuva yhteistoiminnallinen toimintatapa on sekä työnteossa että kehittämistyössä ratkaisevaa. 

Pidän työnohjausta erityisen hyvänä kehittämisen keinona silloin kun pyritään syvälliseen ymmärrykseen ja todellisiin muutoksiin.

Käytän monia työelämän kehittämisessä viime aikoina suosittuja menetelmiä, teorioita ja lähestymistapoja kuten: 

  • konstruktiivinen - ja yhteistoiminnallinen oppiminen
  • kognitiivinen didaktiikka ja kehittävä työntutkimus
  • systeemiteoria ja systeemiäly
  • toiminnalliset menetelmät
  • narratiiviset työtavat.

Asiakassuhteeni ovatolleet pitkäkestoisia, monesti useamman vuoden kestäneitä, pitkiä yhteistyösuhteita pääasiassa julkishallinnossa ja kolmannella sektorilla. Olen myös verkostoitunut monen kehittämisalalla toimivan kollegan kanssa.