• Kirjoituksia Marinin hallituksen ydinkysymyksestä eli tulevaisuusinvestointien tulevaisuudesta
  • Kirjoitus työllisyys- ja työvoimapolitiikan suhteista. Mikä on työvoiman tarjontaan kohdistuvan työvoimapolitiikan suhde työvoiman kysyntään kohdistuvaan investointi- ja elvytyspolitiikkaan? Molempia tarvitaan, mutta missä kulkee niiden raja ja miten niiden tarve suhtautuu suhdannevaiheisiin? 
  • Kirjoitus eläkepolitiikan kolmesta pahimmasta rakenteellisesta ongelmasta: alkava kansaneläkkeen jälkeen jääminen suhteessa ansioihin, pientä työeläkettä saavien vielä pahempi jälkeen jääminen sekä monien itsensä työllistävien surkea eläkekertymä
  • Kirjoitus hävittäjähankinoista, asevarustelusta, militarismista ja uskottavasta puolutuksesta
  • Kirjoitus moraalitalouden näkökulman eroista Norjassa, Saksassa ja Britanniassa 
  • Tilannearvio hyvinvoinnista, hyvästä elämästä ja onnellisuudesta käytävästä keskustelusta – julkaisufoorumi avoin
  • Osallistuminen yhteiskunnallisia ongelmia ja taloutta käsittelevien keskustelujen ja julkaisujen organisointiin VVT:n puitteissa. Nyt valmistelen tuotannon omistusta ja kansainvälistä muuttoliikettä koskevia seminaareja. Ei siis ihan pieniä aiheita. Tuotannon omistuksessa on kyse siitä, mitä kapitalismin tilalle ja kansainvälisen muuttoliikkeen ymmärtämisessä vastaus viimeaikaista oikeistopopulismia tuottaneeseen keskeiseen teemaan.
  • Olen jo aloittanut aineiston kokoamisen kirjoittaakseni historiaani ja kokemuksiini perustuvia tekstejä. En harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta pidä muistelmateoksista. Niinpä sellaista en ole kirjoittamassa. Enemmänkin ajatukseni on kirjoittaa teemoista, jotka ovat jääneet minua askarruttamaan. Painopiste saattaa siten olla itsekritiikissä eikä selittämisessä. Tuloksena saattaa olla erillisiä kirjoituksia yhtenäisen teoksen sijaan.